Có 1 kết quả:

bù guǐ

1/1

bù guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

errant