Có 1 kết quả:

bù dié

1/1

bù dié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot cope
(2) find it too much
(3) incessantly