Có 1 kết quả:

bù sòng qì

1/1

bù sòng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unaspirated