Có 1 kết quả:

bù shì

1/1

bù shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unwell
(2) indisposed
(3) out of sorts