Có 1 kết quả:

bù xùn

1/1

bù xùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rude
(2) impertinent