Có 1 kết quả:

bù tòu míng

1/1

bù tòu míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

opaque