Có 1 kết quả:

bù tòu qì ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

airtight