Có 1 kết quả:

bù tòu qì

1/1

bù tòu qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

airtight