Có 1 kết quả:

bù tòu shuǐ

1/1

bù tòu shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) waterproof
(2) watertight
(3) impermeable