Có 1 kết quả:

bù chěng zhī tú

1/1

bù chěng zhī tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

desperado