Có 1 kết quả:

bù lián xù

1/1

bù lián xù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) discontinuous
(2) discrete