Có 1 kết quả:

bù guò yì

1/1

bù guò yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be sorry
(2) to feel apologetic