Có 1 kết quả:

bù zuì bù guī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to not go home until drunk (idiom)
(2) let's make a night of it!