Có 1 kết quả:

bù xiù tiě

1/1

bù xiù tiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stainless iron