Có 1 kết quả:

bù xiù gāng

1/1

bù xiù gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stainless steel

Từ điển Trung-Anh

stainless steel