Có 1 kết quả:

bù xiù tiě

1/1

bù xiù tiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stainless iron