Có 1 kết quả:

bù kāi qiào

1/1

bù kāi qiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unable to understand
(2) can't get the point