Có 1 kết quả:

bù suí yì jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

involuntary muscle