Có 1 kết quả:

bù yǎ

1/1

bù yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) graceless
(2) vulgar
(3) indecent