Có 1 kết quả:

bù lí bù qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to never leave each other