Có 1 kết quả:

bù lù shēng sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

not show one's feeling or intentions