Có 1 kết quả:

bù xiǎn shān bù lù shuǐ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕㄢ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. to not show the mountain and to not reveal the water (idiom); fig. to hide the key facts