Có 1 kết quả:

bù gù

1/1

bù gù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in spite of
(2) regardless of