Có 1 kết quả:

bù gù ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in spite of
(2) regardless of