Có 1 kết quả:

bù bǎo hé

1/1

bù bǎo hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unsaturated