Có 1 kết quả:

chǒu bā guài

1/1

chǒu bā guài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ugly person