Có 1 kết quả:

chǒu xiàng

1/1

chǒu xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ugly expression
(2) unsightly manners