Có 1 kết quả:

chǒu wén

1/1

chǒu wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scandal