Có 1 kết quả:

chǒu yā

1/1

chǒu yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) harlequin duck (Histrionicus histrionicus)