Có 1 kết quả:

zhuān guì

1/1

zhuān guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sales counter dedicated to a certain kind of product (e.g. alcohol)