Có 1 kết quả:

zhuān zhí

1/1

zhuān zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special duty
(2) assigned full time to a task