Có 1 kết quả:

zhuān yíng

1/1

zhuān yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special trade
(2) monopoly