Có 1 kết quả:

qiě shuō

1/1

qiě shuō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thus