Có 1 kết quả:

Shì jiè Mào yì Zǔ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

World Trade Organization (WTO)