Có 1 kết quả:

shì zhí

1/1

shì zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hereditary office