Có 1 kết quả:

shì xí jūn zhǔ guó

1/1

Từ điển Trung-Anh

hereditary monarchy