Có 1 kết quả:

Shì mào

1/1

Shì mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) World Trade Organization (WTO)
(2) abbr. for 世界貿易組織|世界贸易组织