Có 1 kết quả:

Shì mào Zǔ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

WTO (World Trade Organization)