Có 1 kết quả:

Qiū jí ěr

1/1

Qiū jí ěr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 邱吉爾|邱吉尔[Qiu1 ji2 er3]