Có 1 kết quả:

Qiū Chéng tóng ㄑㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄊㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shing-Tung Yau (1949-), Chinese-American mathematician, Fields medalist in 1982