Có 1 kết quả:

Qiū Chéng tóng

1/1

Qiū Chéng tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shing-Tung Yau (1949-), Chinese-American mathematician, Fields medalist in 1982