Có 1 kết quả:

qiū zhěn

1/1

qiū zhěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pimple