Có 1 kết quả:

qiū nǎo ㄑㄧㄡ ㄋㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thalamus