Có 1 kết quả:

qiū nǎo sǔn shāng ㄑㄧㄡ ㄋㄠˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thalamic lesions