Có 1 kết quả:

qiū nǎo

1/1

qiū nǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thalamus