Có 1 kết quả:

qiū yù ㄑㄧㄡ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian woodcock (Scolopax rusticola)