Có 1 kết quả:

bǐng jī

1/1

bǐng jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

propyl group (chemistry)