Có 1 kết quả:

bǐng ān suān

1/1

bǐng ān suān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

alanine (Ala), an amino acid