Có 1 kết quả:

bǐng xī

1/1

bǐng xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

propylene C3H6