Có 1 kết quả:

bǐng xī jīng

1/1

bǐng xī jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

acrylo-nitrile