Có 1 kết quả:

bǐng xī suān

1/1

bǐng xī suān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

acrylic acid C3H4O2