Có 1 kết quả:

bǐng xī suān zhǐ

1/1

bǐng xī suān zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

acrylic ester