Có 1 kết quả:

bǐng xī quán

1/1

bǐng xī quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

acrolein CH2CHCHO